Wado Ryu

Wado Ryu är en av flera olika stilar inom karate. Stilarna skiljer sig något i vilka tekniker man tränar mest på och rörelsemönstret kan även skilja sig en del, Exempelvis har vissa stilar djupa ställningar medan andra har högre.

Wado ryu som stil

Teknikerna i Wado Ryu ligger nära Okinawa karate men använder annan taktik. Wa eller harmoni betonar kraften i att ge efter istället för att bruka rå kraft, inspirerad av grenen som ger vika för den tunga snön. En block i Wado Ryu förlitar sig inte på att slå undan utan man förflyttar sig ur attackens linje och placerar sig samtidigt fördelaktigt för motattack.

Wado Ryu historia

Karate stilen Wado Ryu grundades av Hironori Ohtsuka 1934. Sedan tidig ålder hade han studerat Shindo Yoshin Ryu Jujitsu och lärde sig senare även Okinawa karate. Dessa budo former förenade han sedan i Wado Ryu. Wa = harmoni, Do = väg och Ryu = stil/skola.