Gradering

SWKK använder Sensei Raymond Youngs kyugraderingssystem.

Vi kan ibland ordna särkilda graderingspass på klubben, men oftast rekommenderar vi våra medlemmar att statsa på en ordentlig genomgång innan graderingen - sådant som man kan få på en av de helgläger som vår organistion anordnar flera gånger per termin. Graderingsmöjligheter ges på läger.

Avgiften för gradering är 250kr per tillfälle.

Man måste ha karate gi samt karatepass för att gradera. Prata med klubbintruktörerna om att införskaffa dessa i god tid innan du planerar gradera.

Grad

nybörjare

9 kyu

8 kyu

7 kyu

6 kyu

5 kyu

4 kyu

3 kyu

2 kyu

1 kyu

1 dan

Bälte

vit

röd

gul

orange

grön

blå

lila

brun

brun

brun

svart

rek. samanlagda träningstid

3 månader

6 månader

1 år

1½ år

2 år

2½ år

3 år

4 år

5 år

5-6 år