Kommunikationskanaler

Här beskrivs de olika kanaler som klubben använder för att sprida information om klubben och dess verksamhet.

Innehållsförteckning:

Klubbens webbportal

Du läser här en av sidorna som publiceras inom klubbens webportal som hittas under domännamnet www.swkk.org. Sedan riksidrottfsörbundet har slutat agera värd för idrottsklubbarnas sidor år 2023 är sidorna flyttade till värden Google. Detta var en ekonomisk försvarbar lösning för klubben men dessvärre medför att företaget Google har möjlighet att bevaka vilka besök görs på sajten. Om detta strider mot besökarens önskemål kan vi rekommendera att man använda Private Window funktionen som de flesta webbläsare numera erbjuder. Detta kan gynna personliga integriteten något.

På klubbens webportal hoppas vi att allmänheten kan hitta all väsentlig information som profilerar vår klubb gentemot andra karateklubbar. Den används också som informationskanal utåt till våra medlemmar, med t.ex. aktuell information om vad som händer i klubben i nära framtiden. Även information som stödjer medlemmarnas träning, såsom terminologin som används och de olika graderingsscheman kan hittas här.

P.g.a. senare tidens bearbetning av webbportalen har vi inte möjlighet att erbjuda vår tidigare anmälningsformulär för nybörjare. Därför ombes alla ta kontakt med klubben per e-post till info@swkk.org. Du kommer därefter att kontaktas av en klubbrepresentant inför valda tillfället för att klargöra detaljerna som man kan behöva eller vilja veta inför första träningstillfället.

FaceBook sidan

Klubben har en egen Facebook-sida:

https://www.facebook.com/StockholmWadoKarateklubb

Förutom att informera intresserade om kommande aktiviteter används kanalen för att ge en informell bild av klubbens verksamhet och även för att koppla till andra relevanta karatehändelser och källor som kan vara av intresse för klubbens medlemmar och vänner. Gå till sidan och trycka på gilla för att få ta del av vårt FaceBook flöde.

De som har FaceBookkonto och föjler sidan genom att 'gilla' den kan också skicka inlägg till sidan. Sådana inlägg visas till vänster på Facebook-sidan men publiceras inte i Facebook-flödet.

Klubbens funktionse-postadresser

OBS! Google är värd för klubbens e-postkonton. Detta medför att personuppgifter som skickas i e-post till våra funktionsadresser kommer att hamna utanför EUs gränser. Om du föredrar därför att inte kommunicera med oss per e-post ring gärna! Då fixar vi andra vägar att byta information.

info@swkk.org

Allmänna frågor om klubben kan ställas till info@swkk.org. Vi har ambitionen att svara inom tre dygn.

webmaster@swkk.org

Om du upplever problem med eller tveksamheter i vår webportal eller om du har åsikter om dess utformning och innehåll är vi tacksamma om du kan meddela webmaster@swkk.org.

Styrelseposter

För att underlätta klubbinterna kommunikationen har följande styrelseposterna funktionsepostadresser:

Klubbens e-postlistor

Utskick till ett flertal individer i taget möjliggörs genom följande e-postlistor.

medlemmar@swkk.org

Listan omfattar alla befintliga klubbmedlemmar och även de som har varit medlemmar de senaste två åren. I vissa fall kan gamla medlemmar också ingå ifall de har uttryckt en önskan att återuppta träningen någon gång i framtiden.

Klubbfunktionärer använder listan för utskick om viktiga klubbhändelser, som terminstart, besök av gästtränare, klubbfestligheter, mm.

Utskick till listan kan endast göras av behöriga klubbfunktionärer. Om du har information som du önskar ska nå ut till medlemmarna kan du be om vidarebefordring till listan genom att skicka till info@swkk.org.

Om du önskar ta del av dessa utskick kan du hos info@swkk.org be att få din epostadress adderad. Om du får sådana utskick men inte längre önskar att få dem v.g. följ instruktionerna nedan om att automatiskt tas bort från listan.

styrelsen@swkk.org

Denna lista är främst för klubbens interna bruk för att nå samtliga styrelsemedlemmar i styrelseärenden. Det är fritt för alla klubbmedlemmar att använda listan för att vid behov nå hela styrelsen.

Automatiskt borttag ur listorna

Om du får utskick från SWKK genom listan medlemmar som du inte önskar få kan du själv se till att du automatiskt tas bort genom att skicka en epost från epostkontot ditt du får utskicken. Skicka eposten till aktuella gruppens epostadress med texten “REMOVE ME” i meddelandets ämnesrad.

Följande länk kan underlätta borttagningen:

Ta bort mig ur listan medlemmar@swkk.org

Se även Google-sidan Unsubscribe from a group för ytterligare metoder och förklaringar.

SMS kontaktnät

I vissa fall vill vi gärna kunna nå ut till medlemmarna med kort varsel, till exempel i sällsamma fall som att ett träningspass skulle behöva ställas in. Så vi är glada om man vill dela mobilnummer med våra funktionärer och tränare för att underlätta smidig kontakt vid speciella eller personligt angelägna tillfällen.