Klubbens historia

Klubben har funnits under olika namn sedan 1970-talet, startade på PK-banken och flyttade sedan via Handelsbanken och SE banken till Skandia. Inom karatekretsar har klubben länge varit känts som "Skandiaklubben". Dock var det egentilga namnet Stockholms Försäkrings Karate Klubb (SFKK) och som namnet antyder var vi tidigare huvudsakligen en klubb för försäkringsanställda.

Trots sin anspråkslösa storlek har klubben alltid haft träning i världsklass. Vår huvudtränare sedan 80 talet är Raymond Young, 7e dan WIKF. Under åren har vi haft många andra kända svenska Wado profiler båda träna oss och träna med oss, t.ex. förre karatevärldsmästaren Karl Dagfelt.

2009 flyttade vi till nya lokaler som gör att alla numera är välkomna, inte bara försäkringsanställda, men klubbmedlemmarna har velat behålla mycket av stämningen som klubben tidigare har haft. Därför är vi främst en klubb för yrkesverksamma vuxna.

2012 enades klubbens medlemmar om vårt nya namn som bättre passar vårt nuvarande mål och medlemsskara: Stockholm Wado Karateklubb.