Instruktörer

Klubbens instruktörer

Huvudinstruktör

Sensei Ray Young 7:e dan, Renshi.

Chefsinstruktör i Sweden Wado Ryu. Började med JuDo 1959, Shotokan karate i Manchester 1963 och Wado Ryu sedan 1964. 

Bodde i Japan 1970 och tränade vid Nihon universitetet. Graderad till Shodan 1969 av sensei Suzuki och sensei Ohtsuka. Engelsk landslagskapten 1973. 

Grundade Sweden Wado Ryu med George Askew 4 dan.

Klubbinstruktörer

Michael Andersson 2:a dan.

Numera mest vilande från rollen som tränare vi är ändå lyckliga att Michael har möjlighet att leda pass några gånger per år. 

Johan Roos 1:a dan.

Johan har tränat i budo sedan 1977 och karate i SWKK (f.d. SFKK) sedan 1987.

Johan har högskoleexamen som hälsopedagog.

Alan Davidson 1:a dan.

Alan har liksom Johan tränat med SWKK sedan 1987.

Förutom Sensei Ray Young har Alan under åren tränat under kända namn som Tatsuo Suzuki, George Askew,  Karl Daggfeldt, Masafumi Shiomitsu, Katsumi Kobayashi, Hiroji Fukazawa, m.fl.


Jessica Slove Davidson 3:e kyu. Hjälpinstruktör

Har tränat i klubben sedan 1996.

Sedan Jessica har bosatt sig längre ut från våra klubblokaler är hon tyvärr mindre aktiv som klubbtränare.